نقشه ی سایت
۱۳۹۹/ اس‍ / ۱۶
دوره های ادبیاتی خانم داوری انجمن فناوری روهیل مرکز روهیل انجمن علمی آموزشی روهیل

انجمن علمی فناوری روهیل

انجمن علمی فناوری روهیل، مرکز آموزشهای نوین فناوری اطلاعات واقع در دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده

استعلام

پانل

تقویم آموزشی نیمسال اول 1399
ثبتنام دوره ها از تاریخ :
1399/1/20
شروع امتحانات دوره ها:
1399/2/10
صدور مدارک پایان دوره:
1399/2/20

فرم ها

فرم همکاری اساتید
سامانه اساتید حق التدریس

گزارش برنامه

آزمون فتوشاپ
آزمون ایندیزاین